Szlak Architektury Drewnianej
EU founding
Kontrast:
Domyślne kolory Wersja żółta Wersja czarno biała Wersja czarno zółta
pl en ua
Ustawienia strony
Szlak Architektury Drewnianej
Szlak Historycznych Receptur

Krosno

Kościół filialny pw. św. Wojciecha

Drewniany kościół pw. św. Wojciecha wzniesiony został w XV w. za Wisłokiem, na tzw. Przedmieściu Górnym, na miejscu, gdzie według legendy odpoczywał św. Wojciech podczas podróży z Węgier do Prus. Po raz pierwszy wzmiankowany był pod datą 1448. Konsekrowano go w 1460 r. pw. świętych: Jerzego, Wojciecha, Walentego, Dziesięciu Tysięcy Męczenników, Małgorzaty, Heleny i Zofii. Od 1968 r. służył wiernym jako świątynia parafialna pw. św. Wojciecha.

W efekcie szeregu modernizacji i przebudów świątynia zatraciła pierwotny, gotycki charakter. Budynek jest konstrukcji zrębowej, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, do którego dostawiono zakrystię. Przy nawie znajduje się niewielka kruchta. Przykrywa go dach kalenicowy pobity blachą. Ściany oszalowane zostały deskami dość nietypowo − w poziomie, co jest rzadkością na tym terenie.W prezbiterium i nawie znajdują się pozorne sklepienia z zaskrzynieniami. Pod nawą ulokowano kryptę grobową kolatorów − rodziny Łagońskich. W ołtarzu głównym z XVII w. znajduje się grupa Pasji. Obok obrazy św. Stanisława i św. Wojciecha. Ołtarze boczne są późnobarokowe, mają oryginalny kształt owalnych glorii, które podtrzymują aniołowie. Zostały przekazane do tutejszej świątyni z krośnieńskiego kościoła farnego w 1785 r. Zwieńczeniem lewego ołtarza jest rzeźba św. Wojciecha − kopia średniowiecznego dzieła. W antepedium prawego ołtarza późnobarokowa płaskorzeźba przedstawiająca scenę śmierci św. Rozalii. Na ścianach znajduje się kilka obrazów z XVIII w. Zachowały się także gotycka rzeźba św. Zofii z córkami z XVI w. i późnorenesansowa figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVII w. Podczas prac archeologicznych znaleziono tu krzyżyk z X w. 

 

Informacje praktyczne

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej

rzymskokatolicki kościół filialny pw. Św. Wojciecha 

www: http://www.krosnowojciech.przemyska.pl

Adres / wskazówki dojazdu: ul. Korczyńska 18a, 38-400 Krosno

Usytuowany na szczycie wzgórza kościół znajduje się w północnej części miasta, ok. 1,5 km od Rynku.

 

 

fot. Krystian Kłysewicz

Galeria zdjęć
Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej Szlak Architektury Drewnianej

Niniejsza strona internetowa została zmodernizowana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.